SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli potrzebujesz uzyskać odpowiedzi na pytania, które narodziły się w Twojej głowie, pisz śmiało wiadomości na adres email: zespol@nocnykochanek.pl lub zadzwoń pod numer: 795 699 306

 

MANAGEMENT – PR & BOOKING KONCERTÓW 

Marcin Biedny 

marcin@nocnykochanek.pl 

 

AKREDYTACJE – MEDIA & FOTO 

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem akredytacji medialnej, wyślij na adres zespol@nocnykochanek.pl maila z podaniem następujących informacji: 

1. imię, nazwisko

2. adres email 

3. numer telefonu 

4. nazwa i adres redakcji 

5. opis świadczeń 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI

1. Akredytacje mogą być przyznane jedynie tym mediom, które wypełnią formularz akredytacyjny. 

2. Liczba akredytacji jest limitowana.

3. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku akredytacyjnego jest kompletne uzupełnienie formularza. 

4. Wnioski niekompletne nie będą brane pod uwagę.

5. Wnioski nadesłane po terminie, niekompletne lub nieczytelne nie będą rozpatrywane.

6. Nocny Kochanek S.C. zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny oraz do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia akredytacyjne.

7. O przyznaniu akredytacji Organizator poinformuje drogą mailową. 

8. Akredytacje uprawniają do bezpłatnego wejścia na wybrany koncert zespołu Nocny Kochanek oraz do utrwalenia ich przebiegu za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego.

9. Akredytacje będą przyznawane jednemu przedstawicielowi reprezentującemu dane wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy. 

10. W przypadku naruszenia zasad udzielenia i korzystania z udzielonej akredytacji oraz nie wywiązania się ze wszystkich deklarowanych świadczeń Organizatorowi przysługuje prawo cofnięcia tak udzielonej akredytacji.

11. Osobą kontaktową w sprawach dotyczących akredytacji medialnych jest Marcin Biedny – zespol@nocnykochanek.pl 

 

Wysłanie formularza akredytacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu przyznawania akredytacji oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (dz.u. nr 133, poz. 883) dla potrzeb procedury akredytacyjnej przez Nocny Kochanek S.C., podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uzyskania akredytacji.